Preview Mode Links will not work in preview mode

Laki & Katten


Apr 19, 2018

Idag pratar vi bara filosofiska tankar. Är alla människor lika mycket värda och lever vi bara i en illusion?