Preview Mode Links will not work in preview mode

Laki & Katten

Mar 29, 2018

I dagens avsnitt pratar Laki & Katten om ångest i alla dess former. Dödsångest, hissfobi, eller bara generell ångest. Vad får man ångest av och hur kan man bli av med den?


Mar 21, 2018

I dagens avsnitt pratar vi om vad man faktiskt kommer ihåg från skoltiden. Vad kommer du ihåg?